NextEra Energy Inc (NEE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 9 288 000 7 382 000 7 408 000 6 393 000 7 157 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 437 000 15 558 000 13 853 000 17 563 000 11 232 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,53 0,47 0,53 0,36 0,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $9 288 000K ÷ $17 437 000K
= 0,53


Analiza porównawcza

2021