NextEra Energy Inc (NEE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 361 000 13 490 000 9 288 000 7 382 000 7 408 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 27 963 000 26 695 000 17 437 000 15 558 000 13 853 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,55 0,51 0,53 0,47 0,53

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 361 000K ÷ $27 963 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2023