NextEra Energy Inc (NEE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 114 000 20 956 000 17 069 000 17 997 000 19 204 000
Property, plant and equipment w tys. USD 125 776 000 111 059 000 99 348 000 91 803 000 82 010 000
Rotacja aktywów trwałych 0,22 0,19 0,17 0,20 0,23

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $28 114 000K ÷ $125 776 000K
= 0,22


Analiza porównawcza

2023