NextEra Energy Inc (NEE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 069 000 17 997 000 19 204 000 16 727 000 17 195 000
Property, plant and equipment w tys. USD 99 348 000 91 803 000 82 010 000 70 334 000 72 416 000
Rotacja aktywów trwałych 0,17 0,20 0,23 0,24 0,24

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 069 000K ÷ $99 348 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2021