Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 326 000 300 000 672 000 1 712 000 316 000 2 137 000 1 798 000 1 679 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 415 000 387 000 372 000 366 000 922 000 955 000 1 007 000 455 000
Należności w tys. USD 204 000 219 000 233 000 297 000 212 000 221 000 205 000 276 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 743 000 4 708 000 5 543 000 5 416 000 6 671 000 6 700 000 5 518 000 5 357 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,14 0,19 0,23 0,44 0,22 0,49 0,55 0,45

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($326 000K + $415 000K + $204 000K) ÷ $6 743 000K
= 0,14


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Macy`s Inc
M
0,14
Kohl`s Corp.
KSS
0,12