Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 758 000 6 184 000 6 810 000 7 445 000 7 444 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 416 000 5 357 000 5 750 000 5 232 000 5 075 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,25 1,15 1,18 1,42 1,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 758 000K ÷ $5 416 000K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Macy`s Inc
M
1,25
Kohl`s Corp.
KSS
1,53