Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 853 000 6 758 000 6 184 000 6 810 000 7 445 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 861 000 5 416 000 5 357 000 5 750 000 5 232 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 1,25 1,15 1,18 1,42

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 853 000K ÷ $4 861 000K
= 1,20


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Macy`s Inc
M
1,20
Kohl`s Corp.
KSS
1,20