Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 862 000 1 712 000 1 679 000 685 000 1 162 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 424 000 366 000 455 000 528 000 620 000
Należności w tys. USD 300 000 297 000 276 000 409 000 400 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 861 000 5 416 000 5 357 000 5 750 000 5 232 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,33 0,44 0,45 0,28 0,42

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($862 000K + $424 000K + $300 000K) ÷ $4 861 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Macy`s Inc
M
0,33
Kohl`s Corp.
KSS
0,18