Macy`s Inc (M)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Rotacja zapasów 3,41 3,26 2,92 2,89 2,93
Rotacja należności 85,16 65,57 61,93 64,35 68,42
Rotacja zobowiązań 4,56 4,30 5,71 5,77 6,52
Rotacja kapitału pracującego 18,85 21,88 23,90 11,63 10,48

Średnia liczba dni

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Cykl zapasów dni 106,97 112,12 124,82 126,26 124,73
Cykl należności dni 4,29 5,57 5,89 5,67 5,33
Cykl zobowiązań dni 80,05 84,85 63,97 63,28 56,01

Długoterminowe

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,46 3,05 3,82 3,88 3,72
Rotacja aktywów razem 1,44 1,02 1,20 1,34 1,28