Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 712 000 1 679 000 685 000 1 162 000 1 455 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 366 000 455 000 528 000 620 000 448 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 416 000 5 357 000 5 750 000 5 232 000 5 075 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,40 0,21 0,34 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 712 000K + $366 000K) ÷ $5 416 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Macy`s Inc
M
0,38
Kohl`s Corp.
KSS
0,12