Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 034 000 862 000 1 712 000 1 679 000 685 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 401 000 424 000 366 000 455 000 528 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 430 000 4 861 000 5 416 000 5 357 000 5 750 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,26 0,38 0,40 0,21

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 034 000K + $401 000K) ÷ $4 430 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2024

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Macy`s Inc
M
0,32
Kohl`s Corp.
KSS
0,14