Macy`s Inc (M)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 364 000 438 000 603 000 862 000 326 000 300 000 672 000 1 712 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 390 000 411 000 390 000 424 000 415 000 387 000 372 000 366 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 014 000 4 184 000 4 782 000 4 861 000 6 743 000 4 708 000 5 543 000 5 416 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,13 0,20 0,21 0,26 0,11 0,15 0,19 0,38

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($364 000K + $390 000K) ÷ $6 014 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2024/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Macy`s Inc
M
0,13
Kohl`s Corp.
KSS
0,14