Macy`s Inc (M)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 25 305 000 25 292 000 18 097 000 25 331 000 25 739 000 24 837 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 306 000 14 956 000 12 286 000 15 171 000 15 215 000 15 152 000
Zysk ze sprzedaży brutto 9 999 000 10 336 000 5 811 000 10 160 000 10 524 000 9 685 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 8 317 000 8 047 000 6 767 000 8 998 000 9 039 000 8 131 000
Zysk operacyjny 1 682 000 2 289 000 -956 000 1 162 000 1 485 000 1 554 000
Koszty odsetek netto 151 000 255 000 280 000 185 000 236 000 310 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 518 000 1 866 000 -4 790 000 728 000 1 420 000 1 507 000
Podatek dochodowy 341 000 436 000 -846 000 164 000 322 000 -29 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 -10 000 -11 000
Zysk (strata) netto 1 177 000 1 430 000 -3 944 000 564 000 1 108 000 1 547 000