Carmax Inc (KMX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 84 397 750 366 480 350 782 273 750 316
Aktywa razem w tys. USD 26 182 700 26 338 300 21 541 500 21 082 200 18 717 900
Operacyjny ROA 0,32% 2,85% 2,23% 3,71% 4,01%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $84 397K ÷ $26 182 700K
= 0,32%


Analiza porównawcza

2023