Carmax Inc (KMX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Rotacja zapasów 7,22 5,58 5,25 6,18 6,23
Rotacja należności 99,35 56,87 79,27 106,34 129,95
Rotacja zobowiązań 32,52 30,51 20,73 23,87 26,46
Rotacja kapitału pracującego 8,29 6,55 7,26 8,08 8,25

Średnia liczba dni

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Cykl zapasów dni 50,59 65,37 69,54 59,04 58,60
Cykl należności dni 3,67 6,42 4,60 3,43 2,81
Cykl zobowiązań dni 11,22 11,96 17,61 15,29 13,80

Długoterminowe

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,65 9,94 6,20 6,62 6,43
Rotacja aktywów razem 1,13 1,21 0,88 0,96 0,97