Carmax Inc (KMX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Przychody ze sprzedaży 29 684 900 31 900 400 18 950 100 20 320 000 18 173 100 17 120 200 15 875 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 26 884 700 28 612 900 16 571 000 17 597 600 15 692 500 14 791 400 13 691 800
Zysk ze sprzedaży brutto 2 800 200 3 287 540 2 379 120 2 722 340 2 480 590 2 328 860 2 183 290
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 487 360 2 325 220 1 898 780 1 940 070 1 730 280 1 617 050 1 488 500
Zysk operacyjny 84 397 750 366 480 350 782 273 750 316 711 808 694 790
Koszty odsetek netto 120 398 94 095 86 178 83 007 75 792 70 745 56 416
Pozostałe przychody (koszty) 663 404 801 507 562 810 456 030 438 690 421 182 368 984
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 636 804 1 492 350 965 257 1 160 990 1 112 810 1 063 610 1 006 400
Podatek dochodowy 152 042 341 049 218 338 272 553 270 393 399 496 379 435
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 484 762 1 151 300 746 919 888 433 842 413 664 112 626 970