Carmax Inc (KMX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 314 758 102 716 132 319 58 211 46 938
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 230 795 212 922 91 833 86 927 67 101
Należności w tys. USD 298 783 560 984 239 070 191 090 139 850
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 804 100 16 967 200 14 996 100 14 700 100 13 438 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($314 758K + $230 795K + $298 783K) ÷ $17 804 100K
= 0,05


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Carmax Inc
KMX
0,05
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,04
Copart, Inc.
CPRT
4,86
Openlane Inc.
KAR
0,22