Carmax Inc (KMX)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 9,43% 10,31% 12,55% 13,40% 13,65%
Marża zysku operacyjnego 0,28% 2,35% 2,53% 3,85% 4,13%
Marża zysku brutto 2,15% 4,68% 5,09% 5,71% 6,12%
Marża zysku netto 1,63% 3,61% 3,94% 4,37% 4,64%

Zwrot z inwestycji

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Operacyjny ROA 0,32% 2,85% 2,23% 3,71% 4,01%
ROA 1,85% 4,37% 3,47% 4,21% 4,50%
Zwrot z kapitału całkowitego 9,94% 18,28% 18,34% 22,32% 23,61%
ROE 8,64% 21,99% 17,11% 23,57% 25,09%