Kraft Heinz Co (KHC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 947 000 826 000 1 040 000 997 000 1 518 000 2 978 000 3 445 000 2 273 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 987 000 1 084 000 1 082 000 1 178 000 951 000 1 048 000 852 000 761 000
Należności w tys. USD 2 237 000 2 286 000 2 120 000 2 055 000 2 145 000 2 067 000 1 957 000 1 958 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 385 000 8 954 000 9 028 000 8 686 000 9 119 000 9 064 000 9 064 000 8 455 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,50 0,47 0,47 0,49 0,51 0,67 0,69 0,59

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($947 000K + $987 000K + $2 237 000K) ÷ $8 385 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2023/Q2