Kraft Heinz Co (KHC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 26 485 000 26 042 000 26 185 000 24 977 000 26 268 000 26 232 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 363 000 17 360 000 17 008 000 16 830 000 17 347 000 16 529 000
Zysk ze sprzedaży brutto 8 122 000 8 682 000 9 177 000 8 147 000 8 921 000 9 703 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 575 000 3 588 000 3 650 000 3 178 000 3 205 000 2 930 000
Zysk operacyjny 4 547 000 5 094 000 5 527 000 4 969 000 5 716 000 6 773 000
Koszty odsetek netto 921 000 2 047 000 1 394 000 1 361 000 1 284 000 1 234 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 966 000 1 708 000 1 030 000 2 661 000 -11 321 000 5 530 000
Podatek dochodowy 598 000 684 000 669 000 728 000 -1 067 000 -5 460 000
Udziały niekontrolujące 5 000 12 000 5 000 -2 000 -62 000 -9 000
Zysk (strata) netto 2 363 000 1 012 000 356 000 1 935 000 -10 192 000 10 999 000