Kraft Heinz Co (KHC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 897 000 8 994 000 10 822 000 8 097 000 9 075 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 028 000 9 064 000 8 061 000 7 875 000 7 503 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,87 0,99 1,34 1,03 1,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 897 000K ÷ $9 028 000K
= 0,87


Analiza porównawcza

2022