Kraft Heinz Co (KHC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 363 000 1 012 000 356 000 1 935 000 -10 192 000
Kapitał własny w tys. USD 48 678 000 49 298 000 50 103 000 51 623 000 51 657 000
ROE 4,85% 2,05% 0,71% 3,75% -19,73%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $2 363 000K ÷ $48 678 000K
= 4,85%


Analiza porównawcza

2022