Kraft Heinz Co (KHC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 040 000 3 445 000 3 417 000 2 279 000 1 130 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 082 000 852 000 925 000 829 000 1 621 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 028 000 9 064 000 8 061 000 7 875 000 7 503 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,47 0,54 0,39 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 040 000K + $1 082 000K) ÷ $9 028 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022