Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 223 200 6 475 700 5 799 200 4 692 200 4 122 200 4 319 000 4 446 000 3 995 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 314 000 317 000 323 200 312 900 295 500 287 400 284 000 248 800
Należności w tys. USD 1 130 200 962 700 904 200 925 300 942 100 849 600 838 500 906 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 658 700 1 676 400 1 538 400 1 307 400 1 422 100 1 233 400 1 175 000 1 112 200
Wskaźnik płynności szybkiej 4,02 4,63 4,57 4,54 3,77 4,42 4,74 4,63

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 223 200K + $314 000K + $1 130 200K) ÷ $1 658 700K
= 4,02


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Intuitive Surgical Inc
ISRG
4,02
Align Technology, Inc.
ALGN
1,04
Cooper Companies, Inc.
COO
1,08
Edwards Lifesciences Corp
EW
2,40
Steris Plc
STE
1,49