Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 122 200 4 230 900 5 171 500 3 221 700 3 063 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 295 500 244 200 207 400 200 200 178 800
Należności w tys. USD 942 100 782 700 645 500 645 200 682 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 422 100 1 149 800 965 200 1 030 200 820 600
Wskaźnik płynności szybkiej 3,77 4,57 6,24 3,95 4,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 122 200K + $295 500K + $942 100K) ÷ $1 422 100K
= 3,77


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Intuitive Surgical Inc
ISRG
3,77
Align Technology, Inc.
ALGN
1,08
Cooper Companies, Inc.
COO
0,71
Edwards Lifesciences Corp
EW
2,17
Steris Plc
STE
1,53