Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 122 200 8 461 800 5 171 500 3 221 700 3 063 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 295 500 488 400 207 400 200 200 178 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 422 100 2 299 600 965 200 1 030 200 820 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,11 3,89 5,57 3,32 3,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 122 200K + $295 500K) ÷ $1 422 100K
= 3,11


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Intuitive Surgical Inc
ISRG
3,11
Align Technology, Inc.
ALGN
0,64
Cooper Companies, Inc.
COO
0,27
Edwards Lifesciences Corp
EW
1,49