Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 124 100 6 222 200 5 710 100 4 358 400 4 478 500
Property, plant and equipment w tys. USD 3 537 600 2 374 200 1 876 400 1 577 300 1 272 900
Rotacja aktywów trwałych 2,01 2,62 3,04 2,76 3,52

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 124 100K ÷ $3 537 600K
= 2,01


Analiza porównawcza

2023