Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 222 200 11 420 200 4 358 400 4 478 500 3 724 200 3 128 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 026 200 3 503 200 1 497 200 1 368 300 1 120 100 934 800
Zysk ze sprzedaży brutto 4 196 000 7 917 000 2 861 200 3 110 200 2 604 100 2 194 100
Koszty badań i rozwoju 879 000 1 342 000 595 100 557 300 418 100 328 600
Koszty ogólnego zarządu 1 739 900 2 933 000 1 216 300 1 178 400 986 600 810 900
Zysk operacyjny 1 577 100 3 642 000 1 049 800 1 374 500 1 199 400 1 054 600
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 606 800 3 780 600 1 207 000 1 502 200 1 279 500 1 096 500
Podatek dochodowy 262 400 324 400 140 200 120 400 154 500 436 500
Udziały niekontrolujące 22 100 47 000 6 200 2 500 -2 900 0
Zysk (strata) netto 1 322 300 3 409 200 1 060 600 1 379 300 1 127 900 660 000