Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 124 100 6 222 200 5 710 100 4 358 400 4 478 500 3 724 200 3 128 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 394 600 2 026 200 1 751 600 1 497 200 1 368 300 1 120 100 934 800
Zysk ze sprzedaży brutto 4 729 500 4 196 000 3 958 500 2 861 200 3 110 200 2 604 100 2 194 100
Koszty badań i rozwoju 998 800 879 000 671 000 595 100 557 300 418 100 328 600
Koszty ogólnego zarządu 1 963 900 1 739 900 1 466 500 1 216 300 1 178 400 986 600 810 900
Zysk operacyjny 1 766 800 1 577 100 1 821 000 1 049 800 1 374 500 1 199 400 1 054 600
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 958 900 1 606 800 1 890 300 1 207 000 1 502 200 1 279 500 1 096 500
Podatek dochodowy 141 600 262 400 162 200 140 200 120 400 154 500 436 500
Udziały niekontrolujące 19 300 22 100 23 500 6 200 2 500 -2 900 0
Zysk (strata) netto 1 798 000 1 322 300 1 704 600 1 060 600 1 379 300 1 127 900 660 000