Hawkins Inc (HWKN)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 17,66% 18,92% 20,74% 18,68% 17,24%
Marża zysku operacyjnego 9,43% 9,19% 9,36% 7,71% 6,62%
Marża zysku brutto 8,83% 9,03% 9,36% 7,21% 6,03%
Marża zysku netto 6,42% 6,65% 6,87% 5,25% 4,39%

Zwrot z inwestycji

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Operacyjny ROA 14,93% 12,55% 11,82% 10,70% 9,55%
ROA 10,17% 9,09% 8,67% 7,29% 6,34%
Zwrot z kapitału całkowitego 19,51% 17,02% 15,78% 14,71% 12,59%
ROE 17,15% 17,03% 15,45% 12,15% 11,21%