Hawkins Inc (HWKN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 566 3 496 2 998 4 277 9 199
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 449 6 431 5 367 4 927 5 235
Należności w tys. USD 129 252 122 826 90 778 67 391 64 493
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 90 871 101 466 70 462 62 220 55 396
Wskaźnik płynności szybkiej 1,58 1,31 1,41 1,23 1,42

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 566K + $6 449K + $129 252K) ÷ $90 871K
= 1,58


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Hawkins Inc
HWKN
1,58
American Vanguard Corp.
AVD
0,77
FMC Corp.
FMC
1,00