Hawkins Inc (HWKN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 566 3 496 2 998 4 277 9 199
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 449 6 431 5 367 4 927 5 235
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 90 871 101 466 70 462 62 220 55 396
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,10 0,12 0,15 0,26

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 566K + $6 449K) ÷ $90 871K
= 0,15


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Hawkins Inc
HWKN
0,15
American Vanguard Corp.
AVD
0,14
FMC Corp.
FMC
0,24