Hawkins Inc (HWKN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja zapasów 8,67 6,61 7,41 8,07 7,61
Rotacja należności 7,23 6,31 6,58 8,02 8,63
Rotacja zobowiązań 14,34 9,42 12,68 12,87 15,71
Rotacja kapitału pracującego 6,62 6,13 6,45 7,85 6,62

Średnia liczba dni

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni 42,08 55,20 49,27 45,23 47,95
Cykl należności dni 50,45 57,88 55,51 45,53 42,31
Cykl zobowiązań dni 25,46 38,76 28,79 28,36 23,24

Długoterminowe

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 5,03 4,79 4,13 4,28 4,69
Rotacja aktywów razem 1,58 1,37 1,26 1,39 1,44