Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 349 232 1 116 230 577 219 400 903
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 66 463 67 578 43 728 37 637
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 394 810 866 306 219 136 410 238
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,05 1,37 2,83 1,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($349 232K + $66 463K) ÷ $394 810K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Helmerich & Payne, Inc.
HP
1,05
Nabors Industries Ltd
NBR
0,91
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
0,37