Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja należności 4,49 5,32 9,21 5,65
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 3,39 1,69 2,38 3,97

Średnia liczba dni

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 81,32 68,56 39,63 64,64
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 0,70 0,39 0,49 0,62
Rotacja aktywów razem 0,47 0,24 0,37 0,48