Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 058 940 1 218 570 1 773 930 2 798 490
Aktywa razem w tys. USD 4 355 530 5 034 130 4 829 620 5 839 520
Rotacja aktywów razem 0,47 0,24 0,37 0,48

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 058 940K ÷ $4 355 530K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Helmerich & Payne, Inc.
HP
0,47
Nabors Industries Ltd
NBR
0,56
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
0,84