Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 87 957 84 057 104 180 149 653
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $87 957K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Helmerich & Payne, Inc.
HP
0,00
Nabors Industries Ltd
NBR
13,02
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
30,89