Helen of Troy Ltd (HELE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 29 073 33 381 45 120 24 467 11 871
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 721 25 712 16 170 9 229 10 369
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 412 158 602 690 614 892 338 896 312 031
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,13 0,10 0,10 0,10 0,07

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($29 073K + $24 721K) ÷ $412 158K
= 0,13


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Helen of Troy Ltd
HELE
0,13
Knowles Corp
KN
0,59
Sonos Inc
SONO
0,58
Whirlpool Corp.
WHR
0,44