Helen of Troy Ltd (HELE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 072 670 2 223 360 2 098 800 1 707 430 1 564 150 1 489 750 1 537 220
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 173 320 1 270 170 1 171 500 972 966 923 045 867 646 861 751
Zysk ze sprzedaży brutto 899 351 953 187 927 302 734 466 641 106 622 101 675 468
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 660 198 680 257 637 012 511 902 438 141 435 735 498 736
Zysk operacyjny 239 153 272 930 290 290 222 564 202 965 186 366 176 732
Koszty odsetek netto 40 751 12 844 12 617 12 705 11 719 13 951 14 857
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 171 289 259 966 269 430 165 940 188 000 155 438 149 889
Podatek dochodowy 28 016 36 202 15 484 13 607 13 776 26 556 9 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 143 273 223 764 253 946 152 333 168 545 44 446 140 689