Helen of Troy Ltd (HELE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 072 670 2 223 360 2 098 800 1 707 430 1 564 150
Aktywa razem w tys. USD 2 913 720 2 823 450 2 263 490 1 903 880 1 649 540
Rotacja aktywów razem 0,71 0,79 0,93 0,90 0,95

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 072 670K ÷ $2 913 720K
= 0,71


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Helen of Troy Ltd
HELE
0,71
Knowles Corp
KN
0,65
Sonos Inc
SONO
1,47
Whirlpool Corp.
WHR
1,15