Helen of Troy Ltd (HELE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 072 670 2 223 360 2 098 800 1 707 430 1 564 150
Property, plant and equipment w tys. USD 351 793 205 378 136 535 132 107 130 338
Rotacja aktywów trwałych 5,89 10,83 15,37 12,92 12,00

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 072 670K ÷ $351 793K
= 5,89


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Helen of Troy Ltd
HELE
5,89
Knowles Corp
KN
4,73
Sonos Inc
SONO
20,34
Whirlpool Corp.
WHR
9,38