Helen of Troy Ltd (HELE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 892 041 1 082 080 971 937 682 836 604 859
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 412 158 602 690 614 892 338 896 312 031
Wskaźnik płynności bieżącej 2,16 1,80 1,58 2,01 1,94

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $892 041K ÷ $412 158K
= 2,16


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Helen of Troy Ltd
HELE
2,16
Knowles Corp
KN
3,66
Sonos Inc
SONO
1,62
Whirlpool Corp.
WHR
1,08