Alphabet Inc (GOOGL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 113 762 000 116 259 000 124 997 000 133 970 000 279 298 000 142 003 000 135 863 000 135 104 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 105 000 10 518 000 8 321 000 6 892 000 14 108 000 6 029 000 6 076 000 7 646 000
Należności w tys. USD 40 258 000 36 176 000 37 073 000 35 622 000 80 540 000 34 800 000 32 851 000 28 499 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 69 300 000 65 979 000 61 354 000 61 948 000 128 508 000 61 782 000 55 741 000 55 453 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,34 2,47 2,78 2,85 2,91 2,96 3,14 3,09

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($113 762 000K + $8 105 000K + $40 258 000K) ÷ $69 300 000K
= 2,34


Analiza porównawcza

2022/Q4