Alphabet Inc (GOOGL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 29 634 000 13 932 000 4 554 000 4 012 000 3 969 000
Aktywa razem w tys. USD 718 536 000 319 616 000 275 909 000 232 792 000 197 295 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $29 634 000K ÷ $718 536 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021