Alphabet Inc (GOOGL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 376 286 000 174 296 000 152 578 000 135 676 000 124 308 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 128 508 000 56 834 000 45 221 000 34 620 000 24 183 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,93 3,07 3,37 3,92 5,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $376 286 000K ÷ $128 508 000K
= 2,93


Analiza porównawcza

2021