Alphabet Inc (GOOGL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 279 298 000 136 694 000 119 675 000 109 140 000 101 871 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 108 000 5 490 000 4 412 000 4 236 000 2 983 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 128 508 000 56 834 000 45 221 000 34 620 000 24 183 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,28 2,50 2,74 3,27 4,34

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($279 298 000K + $14 108 000K) ÷ $128 508 000K
= 2,28


Analiza porównawcza

2021