Alphabet Inc (GOOGL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 515 274 000 182 527 000 161 857 000 136 819 000 110 855 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 221 878 000 84 732 000 71 896 000 59 549 000 45 583 000
Zysk ze sprzedaży brutto 293 396 000 97 795 000 89 961 000 77 270 000 65 272 000
Koszty badań i rozwoju 63 124 000 27 573 000 26 018 000 21 419 000 16 625 000
Koszty ogólnego zarządu 72 844 000 28 998 000 28 015 000 24 459 000 19 765 000
Zysk operacyjny 157 428 000 41 224 000 35 928 000 31 272 000 28 726 000
Koszty odsetek netto -2 306 000 -1 730 000 -2 327 000 -1 764 000 -1 203 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 181 468 000 48 082 000 39 625 000 34 913 000 27 193 000
Podatek dochodowy 29 402 000 7 813 000 5 282 000 4 177 000 14 531 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 152 066 000 40 269 000 34 343 000 30 736 000 12 662 000