Alphabet Inc (GOOGL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 47,28 94,82 116,39 71,97 53,79
Rotacja należności 7,03 6,40 5,82 5,89 6,46
Rotacja zobowiązań 24,61 18,38 15,16 12,93 13,60
Rotacja kapitału pracującego 2,96 2,08 1,55 1,51 1,35

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 7,72 3,85 3,14 5,07 6,79
Cykl należności dni 51,95 57,05 62,76 62,00 56,54
Cykl zobowiązań dni 14,83 19,86 24,08 28,23 26,83

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,51 2,64 2,15 2,20 2,29
Rotacja aktywów razem 0,77 0,72 0,57 0,59 0,59