Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(2 sty 2021)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
2020/Q2
(27 cze 2020)
2020/Q1
(28 mar 2020)
Przychody ze sprzedaży 918 185 897 659 831 427 782 701 768 880 775 535 752 466 806 821 764 082 803 429 760 308
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 637 550 618 248 580 538 540 752 531 768 537 737 520 539 562 434 525 899 549 678 523 282
Zysk ze sprzedaży brutto 280 635 279 411 250 889 241 949 237 112 237 798 231 927 244 387 238 183 253 751 237 026
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 227 458 224 225 207 433 200 593 191 572 192 955 188 598 197 596 189 880 198 002 186 931
Zysk operacyjny 24 687 26 911 19 428 15 431 26 143 23 674 23 847 27 828 30 315 32 359 16 873
Koszty odsetek netto 4 256 3 313 3 682 3 786 3 950 3 922 3 906 4 106 4 833 5 270 5 834
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 889 21 762 15 746 11 645 22 193 23 722 19 941 23 722 25 482 27 089 10 841
Podatek dochodowy 2 394 1 668 4 172 5 006 5 054 4 082 1 049 -542 -14 992 -2 244 -1 801
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 17 495 20 094 11 574 6 639 17 139 19 640 18 892 24 264 40 474 29 333 12 642