Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 102 728 140 085 105 326 28 101 21 063
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 137 16 780 20 081 13 453 13 880
Należności w tys. USD 15 173 10 378 11 393 9 852 7 125
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 280 514 237 906 232 646 208 627 150 924
Wskaźnik płynności szybkiej 0,47 0,70 0,59 0,25 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($102 728K + $15 137K + $15 173K) ÷ $280 514K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Grocery Outlet Holding Corp
GO
0,47
Casey`s General Stores, Inc.
CASY
0,36
Kroger Co.
KR
0,33
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
0,69
Sysco Corp.
SYY
0,69