Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 969 450 3 578 100 3 079 580 3 134 640 2 559 620
Aktywa razem w tys. USD 2 969 590 2 772 400 2 669 810 2 485 620 2 185 530
Rotacja aktywów razem 1,34 1,29 1,15 1,26 1,17

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 969 450K ÷ $2 969 590K
= 1,34


Analiza porównawcza

2023