Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 578 100 3 079 580 3 134 640 2 559 620 2 287 660
Aktywa razem w tys. USD 2 772 400 2 669 810 2 485 620 2 185 530 1 376 860
Rotacja aktywów razem 1,29 1,15 1,26 1,17 1,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 578 100K ÷ $2 772 400K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022