Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 7,44 7,73 8,82 8,08 8,03
Rotacja należności 235,82 296,74 275,14 259,81 321,08
Rotacja zobowiązań 18,06 17,45 18,91 14,87 16,23
Rotacja kapitału pracującego 19,15 15,03 20,99 41,15 25,58

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 49,09 47,19 41,40 45,18 45,46
Cykl należności dni 1,55 1,23 1,33 1,40 1,14
Cykl zobowiązań dni 20,21 20,92 19,30 24,55 22,49

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 6,38 6,17 7,23 7,18 7,52
Rotacja aktywów razem 1,29 1,15 1,26 1,17 1,66