Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja zapasów 7,79 7,44 7,73 8,82 8,08
Rotacja należności 207,52 235,82 296,74 275,14 259,81
Rotacja zobowiązań 13,03 18,06 17,45 18,91 14,87
Rotacja kapitału pracującego 29,94 19,15 15,03 20,99 41,15

Średnia liczba dni

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Cykl zapasów dni 46,83 49,09 47,19 41,40 45,18
Cykl należności dni 1,76 1,55 1,23 1,33 1,40
Cykl zobowiązań dni 28,01 20,21 20,92 19,30 24,55

Długoterminowe

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,18 6,38 6,17 7,23 7,18
Rotacja aktywów razem 1,34 1,29 1,15 1,26 1,17