Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 89 095 107 375 68 343 82 467 76 936
Aktywa razem w tys. USD 2 669 810 2 485 620 2 185 530 1 376 860 1 317 870
Operacyjny ROA 3,34% 4,32% 3,13% 5,99% 5,84%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $89 095K ÷ $2 669 810K
= 3,34%


Analiza porównawcza

2021