Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(2 sty 2021)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
2020/Q2
(27 cze 2020)
2020/Q1
(28 mar 2020)
Zysk (strata) netto 15 889 17 495 20 094 11 574 6 639 17 139 19 640 18 892 24 264 40 474 29 333 12 642
Amortyzacja 19 553 20 154 19 554 18 990 19 079 18 234 17 667 16 144 58 051 42 253 27 457 13 570
Zmiana stanu należności 15 173 12 223 11 818 11 582 10 378 9 618 9 350 8 570 -453 -1 397 2 037 11 206
Zmiana stanu zapasów 334 319 331 891 318 424 297 394 275 502 245 844 248 172 243 270 -7 620 23 504 40 927 188 346
Zmiana stanu gotówki 102 728 107 277 84 260 137 996 140 085 155 976 126 623 95 292 46 244 -20 721 -81 133 160 936
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 45 651 55 133 48 398 36 329 23 822 56 626 58 726 26 413 181 237 99 261 90 056 67 820
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -45 123 -27 041 -26 209 -34 816 -29 243 -26 516 -29 915 -37 710 -124 920 -89 673 -52 403 -28 173
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -50 704 -33 849 -29 856 -35 522 -40 430 -28 064 -29 055 -39 164 -133 786 -92 907 -52 170 -29 793
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 504 1 733 -72 278 -2 896 717 791 1 660 2 717 29 774 24 627 13 816 94 808