GMS Inc (GMS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q3
(31 sty 2024)
2024/Q2
(31 paź 2023)
2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 88 341 76 517 81 449 164 745 186 663 124 201 106 613 101 916
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 239 31 270 33 343 17 051 19 215 23 191 24 856 20 212
Należności w tys. USD 794 721 880 196 837 627 792 232 775 118 872 882 820 589 750 046
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 624 362 666 312 648 172 706 281 619 550 680 767 666 627 689 198
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,48 1,47 1,38 1,58 1,50 1,43 1,27

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($88 341K + $35 239K + $794 721K) ÷ $624 362K
= 1,47


Analiza porównawcza

2024/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
GMS Inc
GMS
1,47
Boise Cascade Co
BCC
2,26